mercedes

Waarom kiezen voor een uitzendkracht

  1. Voor veel organisaties zijn uitzendkrachten aantrekkelijker dan werknemers met een contract voor bepaalde tijd, vanwege het gemak en de veel grotere flexibiliteit die uitzendkrachten bieden. 
  2. Omdat het uitzendbureau zorgt voor werving en selectie zijn de (aanloop)kosten van een uitzendkracht gemiddeld gedurende ruim 10 maanden lager dan de kosten van iemand met een contract voor bepaalde tijd. De uitzendkracht heeft tevens een relatief hoger aantal productieve uren. Immers: ziekte, vakantie, opleiding en andere improductieve tijd komen voor rekening van de uitzendonderneming.
  3. Bij uitzendkrachten lopen werkgevers niet het financiële risico dat de betreffende werknemer ziek wordt en eventueel in de WIA belandt.
  4. Een uitzendkracht kan, afhankelijk van de gewerkte termijn, onmiddellijk tot hooguit een paar dagen van tevoren de wacht worden aangezegd (als een medewerker met een contract voor bepaalde tijd niet goed blijkt te functioneren, is het lastig en kostbaar om de arbeidsrelatie te ontbinden voor het einde van de contracttermijn). 
  5. Bedrijven vinden de wettelijke proeftijd vaak te kort. Uitzendkrachten kunnen zij langer op proef inzetten dan de wettelijke proeftijd toestaat. Ongeveer een derde deel van de uitzendkrachten schuift door naar een vaste baan bij het bedrijf waar hij als uitzendkracht binnen kwam. 
Ga naar boven